Правомощия и състав

Правомощия на Общинския съвет

Общинският съвет - Каварна е орган на местното самоуправление на територията на община Каварна. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Общинският съвет - Каварна се състои от 17 общински съветници, избрани от населението на общината. Общинският съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона...

Разпределение на общинските съветници по политически сили

Общински съвет - Каварна, мандат 2015-2019 се състои от 17 общински съветници, избрани на 25.10.2015 г., разпределени по партии както следва: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ          1. Росица Стоянова Пенева         2. Марийка Димитрова Стоянова          3. Валентин Христов Великов            ...

Красимир Атанасов Кръстев

Председател на общинския съвет. Роден на 25.08.1968 г. Средно специално образование. Трети мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Ред, законност и справедливост". Приемно време всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа.

Росица Стоянова Пенева

Родена на 16.09.1969 г. Висше образование - медицина. Първи мандат общински съветник. Избрана на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Българска социалистическа партия".

Марийка Димитрова Стоянова

Родена на 12.06.1956 г. Висше педагогическо образование – магистър. Втори мандат общински съветник. Избрана на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Българска социалистическа партия".

Валентин Христов Великов

Роден на 28.07.1976 г. Висше образование – корпоративна сигурност. Първи мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Българска социалистическа партия".

Виктория Стефанова Керчева

Родена на 30.10.1982 г. Висше образование. Първи мандат общински съветник. Избрана на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Българска социалистическа партия".

Петър Красимиров Петров

Висше образование. Роден на 27.07.1983 г. Първи мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Българска социалистическа партия".

Кирил Александров Бахнев

Роден на 20.07.1986 г.  Първи мандат общински съветник.  Избран от листата на ПП "Българска социалистическа партия".

Веселина Димова Андонова

Родена на 18.02.1976 г. Висше образование – право. Първи мандат общински съветник. Избрана от листата на ПП „Българска социалистическа партия”.