Местни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

За да проверите своите задължения за местни данъци и такси, Ви е необходим индивидуален ПИН код, който се получава лично от отдел "Местни данъци и такси" - община Каварна или с искане, подписано с електронен подпис и изпратено на официалната електронна поща на общината /услугата е безплатна/. Ако вече сте получили своя ПИН код, тук можете да проверите своите задължения за местни данъци и такси.

Места и начини за плащане

Вашите задължения можете да заплатите чрез: касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител банков превод ИЗИПЕЙ Български пощи Банка ДСК Банкова сметка: Вид на задължението Обслужваща банка BIC IBAN Код за вид…

Декларации - необходими документи и образци

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти Срокове: ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски  първата вноска        до 30 юни  втората вноска        31 октомври При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5 % отстъпка. Необходими документи: - Копие на…

Нормативна уредба

  Закон за местните данъци и такси Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Решение на Общински съвет за определяне на промил ТБО - Решение № 21 / 29.12.2015г. 

Контакти

Адрес:  Отдел "Местни данъци и такси" Община Каварна ул. "Добротица" 26 9650 гр. Каварна   Област Добрич       Телефони:   Справки за плащания:  +359 570 81807   Справки по декларации и услуги:   +359 570 81808 +359 570 81809 E-mail: mdt@kavarna.bg