Кметски екип

Митко Димитров Недев - заместник-кмет

Митко Димитров Недев Заместник-кмет по "Финанси и икономическо развитие"   Роден на 30.07.1962 г. Завършил е висшето си образование в "Икономически университет" - Варна. Mагистър по икономика. За контакти: Телефон: +359 570 81814 Факс: +359 570 85122 E-mail: obshtina@kavarna.bg

Йордан Петров Йорданов - заместник-кмет

Йордан Петров Йорданов Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност" Роден на 05.02.1983 година в град Каварна. В края е на обучението си в Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, специалност: „Хидромелиоративно строителство“. Работил като началник на ВиК – район Каварна. За контакти: Телефон: +359 570 82134 Факс: +359 570...

Дарина Андреева Колишева - секретар

Дарина Андреева Колишева Секретар   Родена на 25.05.1963 год. в гр. Каварна. Завършила Философски факултет на СУ "Климент Охридски", специалности Социология - 1987 год. и Психология - 1993 год. 1987 год. - заводски социолог в ЗБТ - гр. Каварна 1988 год. - градски социолог 1996 год. - психолог в Помощно училище – интернат “Любен Каравелов” - гр. Каварна от 1992...