Декларации

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

18.07.2018

Име и фамилия Дата на подаване Декларация Ангел Пехливанов 02.05.2018г Изтегли Ангел Христов 30.04.2018г Изтегли Валентин Александров 26.04.2018г Изтегли Валентина Параскевова 30.04.2018г Изтегли Величка Николова 26.04.2018г Изтегли Венета...

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

31.07.2018

  Име и фамилия Дата на подаване Декларация Величка Николова 30.05.2018г. Изтегли Венета Арабова 07.06.2018г. Изтегли Веселин Калинков 05.06.2018г. Изтегли Веска Николова 06.06.2018г. Изтегли Веска Ялнъзова 04.06.2018г. Изтегли Галина...